Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Zodpovedný referent: Jana Puškášová
E-mail: spolocnauradovna@dobsina.sk
Tel.č.: mobil: 0915884204, pevná linka: 7881859
Adresa: budova spoločného obecného úradu ul. SNP  567, 1. poschodie
Pôsobnosť: Dobšiná, Henckovce, Kobeliarovo, Gočovo, Vlachovo, Vyšná Slaná, Rejdová,  Dedinky, Stratená

Agenda:
Zákonom č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov prešli postupne od 1.1.2002 na obce pôsobnosti na úseku pozemných komunikácii, vodného hospodárstva, ochrany prírody, a stavebného poriadku. Mesto Dobšiná prechod týchto kompetencií zabezpečuje prostredníctvom Spoločného obecného úradu, ktorý má sídlo na Mestskom úrade v Dobšinej.


 

Agenda stavebného úradu v DobšinejÚvodná stránka