Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kde vybaviť

Agenda

Vybavuje

Miesto

Podateľňa

Správa registratúry

Súkromne hospodáriaci roľníci

Viera Kochanová

dobsina@dobsina.sk

0915835578
Kancelária č. 7 MÚ

Sekretariát primátora

Agenda žiadostí  o prijatie do zamestnania

Vyhotovenie výpisov z uznesení MsZ

Ing. Anna Zahoranská

dobsina@dobsina.sk

0905 249 547
Kancelária č. 18 MÚ

Podnikateľské veci

Otváracie hodiny prevádzok v meste

Organizovanie jarmokov

Prevádzka trhovísk

Opatrovateľská služba

Klub dôchodcov

MVDr. Terézia Balážiková

balazikova@dobsina.sk

0915884202

Kancelária č. 6 MÚ

Evidencia obyvateľstva

Sociálne veci

Opatrovateľská služba v teréne

Rybárske lístky

Voľby

Referendá

Sčítanie obyvateľov

Eva Dovalovská

dovalovska@dobsina.sk

0918653657

Kancelária č. 6 MÚ

Matrika- územná pôsobnosť Dobšiná, Dedinky, Gočovo, Kobeliarovo, Nižná Slaná, Rejdová, Stratená, Vlachovo, Vyšná Slaná

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie podpisov

Civilná ochrana

MVDr. Terézia Balážiková

balazikova@dobsina.sk

0915884202

Kancelária č. 5 MÚ

Daň z nehnuteľnosti

 

 

Ing. Viera  Heršková

herskova@dobsina.sk

0918656467

Kancelária č. 8 MÚ

Miestne dane

Poplatky za komunálny odpad

Evidencia psov

Erika Polgáriová

polgariova@dobsina.sk

0918653631

Kancelária č. 8 MÚ

Pokladňa

Alena Nezbedová

pokladna@dobsina.sk

0917764418

Kancelária č. 8 MÚ

Evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta

Spracovanie kúpnych zmlúv s fyzickými a právnickými osobami

Zabezpečenie vkladov a zápisov do katastra nehnuteľností

Ing. Tatiana Macková

tatiana.mackova@dobsina.sk

0915835582

Kancelária č. 1 MÚ

Bezpečnosť pri práci

Protipožiarna ochrana


 

Viera Krížová

krizova@dobsina.sk

0915884207

Kancelária č. 10 MÚ

Ochrana vôd a vodné stavby

Ochrana drevín rastúcich mimo lesa, povoľovanie výrubu drevín

Povoľovanie drobných stavieb

Jana Puškášová

spolocnauradovna@dobsina.sk

0915884204

Stavebný úrad

SNP

na poschodí

Dobšinské noviny - šéfredaktor

Kultúrne podujatia

Prenájom priestorov kultúrneho domu


 

Anna Macková

kultura@dobsina.sk

0905418477

Kultúrny dom

Námestie baníkov

na poschodí

Dobšinské noviny - redaktor

Správa webstránok mesta Dobšiná

Juraj Karika

dobsinske.noviny@dobsina.sk

webmaster@dobsina.sk

0918615188

Kultúrny dom

Námestie baníkov

Kancelária na prízemí naproti TIC

 

 


 


Úvodná stránka