Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Zodpovedný referent:  Ing. Viera Heršková
E-mail: viera.herskova@dobsina.sk
Tel. č.: mobil: 0918656467, pevná linka: 058/4880517
Adresa: Mestský úrad Dobšiná, kancelária č. 8
Pôsobnosť: Dobšiná

Agenda: vykonáva, účtuje a vyrubuje miestne dane a poplatok za zber, prepravu a likvidáciu komunálnych odpadov, vyhotovuje jednotlivé platobné výmery podľa platnej právnej úpravy, aktívne vyhľadáva nových daňovníkov a poplatníkov, spresňuje ich, vybavuje všetku písomnú agendu v oblasti daní a miestnych poplatkov,  sleduje úhrady daní a poplatkov,  vykonáva previerky správnosti podkladov a údajov v predkladaných daňových priznaniach a hláseniach pre výrub daní a poplatkov,  u dani a poplatkov vyhotovuje a typuje účtovné doklady pre automatizované spracovanie zostáv,  spresňuje evidenciu vlastníkov psov v spolupráci s mestskou políciou, spolupracuje s úradom práce, soc. vecí a rodiny, potvrdzuje doklady pre príspevok na bývanie, zabezpečuje a vyrubuje sankčný úrok u oneskorených platieb u daní a vyúčtováva zvýšené sadzby za oneskorené platby daní a poplatkov, operatívne likviduje nedoplatky na daniach a poplatkov, prísne a nekompromisne, a to exekučným príkazom na účty v peňažnom ústave a inými dostupnými formami exekučného konania, operatívne likviduje vyrubený úrok a zvýšené sadzby dostupnými formami exekučného konania, vvypracúva návrhy na záložné právo k hnuteľným a nehnuteľným veciam a pohľadávkam daňových dlžníkov, spracováva podklady pre odklad a splátky nedoplatkov na daniach a iných splátok na poplatkoch a vypočítava diskontné sadzby, kontroluje dodržanie splátok, spolupracuje so súdnym exekútorom a orgánmi činnými v trestnom konaní, pripravuje podklady pre postúpenie odvolania na DR SR Banská Bystrica, príprava návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkov

 

Zodpovedný referent: Mgr. Erika Polgáriová
E-mail: erika.polgariova@dobsina.sk
Tel. č.: mobil: 0918653631, pevná linka: 058/4880529
Adresa: Mestský úrad Dobšiná, kancelária č. 8
Pôsobnosť: Dobšiná

Agenda: vykonáva, účtuje a vyrubuje miestne dane a poplatok za zber, prepravu a likvidáciu komunálnych odpadov, vyhotovuje jednotlivé platobné výmery podľa platnej právnej úpravy, aktívne vyhľadáva nových daňovníkov a poplatníkov, spresňuje ich, vybavuje všetku písomnú agendu v oblasti daní a miestnych poplatkov, sleduje úhrady daní a poplatkov, vykonáva previerky správnosti podkladov a údajov v predkladaných daňových priznaniach a hláseniach pre výrub daní a poplatkov,  u dani a poplatkov vyhotovuje a typuje účtovné doklady pre automatizované spracovanie zostáv, spresňuje evidenciu vlastníkov psov v spolupráci s mestskou políciou, spolupracuje s úradom práce, soc. vecí a rodiny, potvrdzuje doklady pre príspevok na bývanie, zabezpečuje a vyrubuje sankčný úrok u oneskorených platieb u daní a vyúčtováva zvýšené sadzby za oneskorené platby daní a poplatkov, operatívne likviduje nedoplatky na daniach a poplatkov, prísne a nekompromisne, a to exekučným príkazom na účty v peňažnom ústave a inými dostupnými formami exekučného konania, operatívne likviduje vyrubený úrok a zvýšené sadzby dostupnými formami exekučného konania, vypracúva návrhy na záložné právo k hnuteľným a nehnuteľným veciam a pohľadávkam daňových dlžníkov, spracováva podklady pre odklad a splátky nedoplatkov na daniach a iných splátok na poplatkoch a vypočítava diskontné sadzby, kontroluje dodržanie splátok, spolupracuje so súdnym exekútorom a orgánmi činnými v trestnom konaní, pripravuje podklady pre postúpenie odvolania na DR SR Banská Bystrica, príprava návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkov


 


Úvodná stránka