Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Dobšiná prijima elektronicke podania na adrese:


www.slovensko.sk
 

Čo na to budete potrebovať? Elektronická identifikačná karta – eID karta je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vydáva od decembra 2013. eID karta slúži, tak ako doteraz, na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami. Navyše obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí  pri využívaní elektronických služieb verejnej správy  (e-Government služieb).

Zákon č. 305/2013 Z. z.  o e-Governmente definuje pojem elektronická identita osoby na účely elektronickej komunikácie a prístupu k informačným systémom verenej správy, ako súbor znakov, ktoré sú zaznamenané v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby,elektronická identita osoby sa preukazuje identifikáciou osoby a overuje sa jej autentifikáciou.  Identifikácia osoby sa ďalej preukazuje menom a priezviskom osoby v kombinácií s jej rodným číslom (Identifikátorom osoby). Autentifikácia je proces overenia identity osoby orgánom verejnej moci, na autentifikáciu osoby sa môže použiť len občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód (BOK).


 


Úvodná stránka